همایش دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت و انجمن کامپیوتر ایران , 2005-05-18

عنوان : ( رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006066,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود},
booktitle = {همایش دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت و انجمن کامپیوتر ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود
%A طارقیان, حامدرضا
%J همایش دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت و انجمن کامپیوتر ایران
%D 2005

[Download]