دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , 2006-03-05

عنوان : ( On fuzzy Time-cost Tradeoff Problem )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006067,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {On fuzzy Time-cost Tradeoff Problem},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T On fuzzy Time-cost Tradeoff Problem
%A طارقیان, حامدرضا
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
%D 2006

[Download]