کنفرانس بین المللی سیستمهای هوشمند , 1996-10-02

عنوان : ( برنامه ریزی تولیدی دو قیدی به کمک منطق فازی )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006069,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {برنامه ریزی تولیدی دو قیدی به کمک منطق فازی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی سیستمهای هوشمند},
year = {1996},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی تولیدی دو قیدی به کمک منطق فازی
%A طارقیان, حامدرضا
%J کنفرانس بین المللی سیستمهای هوشمند
%D 1996

[Download]