اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن , 1998-11-17

عنوان : ( الگوریتم غربالی در برنامه ریزی تولیدی در صنعت کارتن )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006070,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {الگوریتم غربالی در برنامه ریزی تولیدی در صنعت کارتن},
booktitle = {اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن},
year = {1998},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T الگوریتم غربالی در برنامه ریزی تولیدی در صنعت کارتن
%A طارقیان, حامدرضا
%J اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن
%D 1998

[Download]