اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن , 1998-11-17

عنوان : ( کنترل کیفیت سیستم M/M/1 و تاثیر کنترل کیفیت در پیش بینی ظرفیت سیستم )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006071,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {کنترل کیفیت سیستم M/M/1 و تاثیر کنترل کیفیت در پیش بینی ظرفیت سیستم},
booktitle = {اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن},
year = {1998},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل کیفیت سیستم M/M/1 و تاثیر کنترل کیفیت در پیش بینی ظرفیت سیستم
%A طارقیان, حامدرضا
%J اولین کنفرانس بهینه سازی و کاربردهای آن
%D 1998

[Download]