سی و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور , 2007-08-28

عنوان : ( زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی )

نویسندگان: حامدرضا طارقیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006075,
author = {طارقیان, حامدرضا},
title = {زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی},
booktitle = {سی و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور},
year = {2007},
location = {زنجان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک تطبیقی
%A طارقیان, حامدرضا
%J سی و هشتمین کنفرانس ریاضی کشور
%D 2007

[Download]