اولین کنفرانس و کارگاههای آموزشی نانو فناوری در منطقه جنوب کشور , 2007-01-25

عنوان : ( بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پایه پلی اتیلن تقویت شده با نانو لوله کربنی تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , محمد نوروزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006077,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and نوروزی, محمد},
title = {بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پایه پلی اتیلن تقویت شده با نانو لوله کربنی تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی},
booktitle = {اولین کنفرانس و کارگاههای آموزشی نانو فناوری در منطقه جنوب کشور},
year = {2007},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار حرارتی نانو کامپوزیت پایه پلی اتیلن تقویت شده با نانو لوله کربنی تولید شده به روش آسیا کاری مکانیکی
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A نوروزی, محمد
%J اولین کنفرانس و کارگاههای آموزشی نانو فناوری در منطقه جنوب کشور
%D 2007

[Download]