یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2007-11-13

عنوان : ( بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , حیدر خدیوی آیسک , نسرین ساسانی , سیدعبدالکریم سجادی , علی احمدپور , سمیه کاظمیان مروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006084,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and خدیوی آیسک, حیدر and ساسانی, نسرین and سجادی, سیدعبدالکریم and احمدپور, علی and کاظمیان مروی, سمیه},
title = {بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2},
booktitle = {یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2007},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A خدیوی آیسک, حیدر
%A ساسانی, نسرین
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A احمدپور, علی
%A کاظمیان مروی, سمیه
%J یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2007

[Download]