پاژ, سال (2008-8)

عنوان : ( سعید نفیسی و تاریخ بیهقی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سعید نفیسی یکی از مصححان تاریخ بیهقی است که بعدها مطالعات خود را راجع به ابالفضل بیهقی ادامه داده است آرای انتقادی او مورد استفاده دیگر بیهقی پژوهان از جمله علی اکبر فیاض قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی سهم سعید نفیسی در مورد بیهقی پژوهی پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, بیهقی, نفیسی, تصحیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006090,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {سعید نفیسی و تاریخ بیهقی},
journal = {پاژ},
year = {2008},
month = {August},
issn = {2251-922x},
keywords = {بیهقی- نفیسی- تصحیح},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سعید نفیسی و تاریخ بیهقی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J پاژ
%@ 2251-922x
%D 2008

[Download]