آلومینیم, سال (2003-3)

عنوان : ( تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , مشکسار ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006099,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and سجادی, سیدعبدالکریم and مشکسار},
title = {تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی},
journal = {آلومینیم},
year = {2003},
month = {March},
issn = {****-0022},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A مشکسار
%J آلومینیم
%@ ****-0022
%D 2003

[Download]