علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان, دوره (15), شماره (1), سال (2002-2) , صفحات (65-82)

عنوان : ( چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت )

نویسندگان: محمدحسین ودیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش تسهیمم هزینه های غیر مستقیم است که در دهه اخیر در دنیا مطرح شده است در ایران هنوز تمایلی برای استفاده از این روش وجود نداری در این مقاله روش اجرایی آن به تفصیل معرفی شده است

کلمات کلیدی

, هزینه یابی بر مبنای فعالیت, عوامل هزینه زا , عوامل منبع بر , تیم طراحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006127,
author = {ودیعی , محمدحسین},
title = {چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت},
journal = {علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان},
year = {2002},
volume = {15},
number = {1},
month = {February},
issn = {1383-0087},
pages = {65--82},
numpages = {17},
keywords = {هزینه یابی بر مبنای فعالیت- عوامل هزینه زا - عوامل منبع بر - تیم طراحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونگی،طراحی و اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت
%A ودیعی , محمدحسین
%J علوم اداری و اقتصاد-دانشگاه اصفهان
%@ 1383-0087
%D 2002

[Download]