پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران , 2000-04-24

عنوان : ( بررسی خوردگی میکروبی لوله های سیمانی فاضلاب توسط باکتریهای اکسید کننده گوگرد )

نویسندگان: حسین عشقی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006134,
author = {عشقی, حسین},
title = {بررسی خوردگی میکروبی لوله های سیمانی فاضلاب توسط باکتریهای اکسید کننده گوگرد},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران},
year = {2000},
location = {شیراز, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خوردگی میکروبی لوله های سیمانی فاضلاب توسط باکتریهای اکسید کننده گوگرد
%A عشقی, حسین
%J پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی ایران
%D 2000

[Download]