علوم آب و خاک, سال (2006-6)

عنوان : ( ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد )

نویسندگان: آسیه سیاه مرگویی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد

کلمات کلیدی

ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006139,
author = {سیاه مرگویی, آسیه and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and بنایان اول, محمد and حمید رحیمیان مشهدی},
title = {ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2006},
month = {June},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارز یابی تغییرات مکانی و واکنش علفهای هرز به عملیات زراعی متداول در یک مزرعه چغندر قند در مشهد
%A سیاه مرگویی, آسیه
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A بنایان اول, محمد
%A حمید رحیمیان مشهدی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2006

[Download]