پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, سال (2007-7)

عنوان : ( بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum) )

نویسندگان: امیرحسین پهلوانی , میقانی , محمدحسن راشدمحصل , باغستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)

کلمات کلیدی

بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006142,
author = {پهلوانی, امیرحسین and میقانی and راشدمحصل, محمدحسن and باغستانی},
title = {بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2423-5423},
keywords = {بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مراحل فنولوژی علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)
%A پهلوانی, امیرحسین
%A میقانی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A باغستانی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2007

[Download]