علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (2), سال (2008-8)

عنوان : ( مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک )

نویسندگان: حسن مکاریان , محمدحسن راشدمحصل , محمد بنایان اول , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک

کلمات کلیدی

مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006143,
author = {مکاریان, حسن and راشدمحصل, محمدحسن and بنایان اول, محمد and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {15},
number = {2},
month = {August},
issn = {1028-3099},
keywords = {مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه پویایی مکانی جمعیت های علف هرز در یک مزرعه زعفران (Crocus sativus L.) با اسفاده از ژئواستاتیستیک
%A مکاریان, حسن
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A بنایان اول, محمد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]