پژوهشهای زراعی ایران, سال (2006-6)

عنوان : ( اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L) )

نویسندگان: اصغری پور , محمدحسن راشدمحصل , رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L

کلمات کلیدی

اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L.)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006150,
author = {اصغری پور and راشدمحصل, محمدحسن and رفیعی},
title = {اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2006},
month = {June},
issn = {2008-1472},
keywords = {اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L.)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژنه بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه(Cannabis sativa L)
%A اصغری پور
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A رفیعی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2006

[Download]