همایش بین المللی مکتب شیراز , 2008-12-03

عنوان : ( تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز )

نویسندگان: فاطمه ماه وان , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز

کلمات کلیدی

صور خیال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006169,
author = {ماه وان, فاطمه and یاحقی, محمدجعفر},
title = {تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز},
booktitle = {همایش بین المللی مکتب شیراز},
year = {2008},
location = {تهران- شیراز, ايران},
keywords = {صور خیال نگارگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر صور خیال ادبی بر نگار گری مکتب شیراز
%A ماه وان, فاطمه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J همایش بین المللی مکتب شیراز
%D 2008

[Download]