مکتب شیراز , 2008-12-03

عنوان : ( تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ )

نویسندگان: احمد سنچولی , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ

کلمات کلیدی

سهروردی رساله فی حقیقه العشق حافظ حزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006170,
author = {سنچولی, احمد and یاحقی, محمدجعفر},
title = {تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ},
booktitle = {مکتب شیراز},
year = {2008},
location = {تهران-شیراز, ايران},
keywords = {سهروردی رساله فی حقیقه العشق حافظ حزن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر رساله فی حقیقه العشق بر شعر حافظ
%A سنچولی, احمد
%A یاحقی, محمدجعفر
%J مکتب شیراز
%D 2008

[Download]