همایش بین المللی مکتب شیراز , 2008-12-03

عنوان : ( از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی

کلمات کلیدی

, از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006172,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی},
booktitle = {همایش بین المللی مکتب شیراز},
year = {2008},
location = {تهران-شیراز, ايران},
keywords = {از فارس تا خراسان; سرگذشت یک نسخه خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T از فارس تا خراسان, سرگذشت یک نسخه خطی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J همایش بین المللی مکتب شیراز
%D 2008

[Download]