همایش بین المللی ابو عبدالله رودکی , 2008-12-20

عنوان : ( رودکی در شاهنامه )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رودکی در شاهنامه

کلمات کلیدی

رودکی در شاهنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006173,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {رودکی در شاهنامه},
booktitle = {همایش بین المللی ابو عبدالله رودکی},
year = {2008},
location = {تهران-مشهد, ايران},
keywords = {رودکی در شاهنامه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رودکی در شاهنامه
%A یاحقی, محمدجعفر
%J همایش بین المللی ابو عبدالله رودکی
%D 2008

[Download]