تاریخ نگاری فارسی در هند , 2009-02-15

عنوان : ( طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ نگاری در هند

کلمات کلیدی

تاریخ نگاری هند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006174,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی},
booktitle = {تاریخ نگاری فارسی در هند},
year = {2009},
location = {دهلی, ايران},
keywords = {تاریخ نگاری هند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طیقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره به زبان فارسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J تاریخ نگاری فارسی در هند
%D 2009

[Download]