چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2008-05-21

عنوان : ( نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: بهروز مهرام , پرویز ساکتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)

کلمات کلیدی

خود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006179,
author = {مهرام, بهروز and پرویز ساکتی},
title = {نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)},
booktitle = {چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2008},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {خود کنترلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A مهرام, بهروز
%A پرویز ساکتی
%J چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2008

[Download]