دومین همایش ملی پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه , 2008-05-14

عنوان : ( کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن

کلمات کلیدی

کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006180,
author = {مهرام, بهروز},
title = {کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن
%A مهرام, بهروز
%J دومین همایش ملی پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه
%D 2008

[Download]