نقش اصفهان در توسعه علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی , 2006-12-11

عنوان : ( آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی

کلمات کلیدی

, آموزش یا پرورش دینی, نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006184,
author = {مهرام, بهروز},
title = {آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی},
booktitle = {نقش اصفهان در توسعه علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی
%A مهرام, بهروز
%J نقش اصفهان در توسعه علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی
%D 2006

[Download]