بررسی نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری در تامین و توسعه امنیت روانی - اجتماعی , 2006-02-27

عنوان : ( نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان

کلمات کلیدی

نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006186,
author = {مهرام, بهروز},
title = {نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان},
booktitle = {بررسی نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری در تامین و توسعه امنیت روانی - اجتماعی},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان
%A مهرام, بهروز
%J بررسی نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری در تامین و توسعه امنیت روانی - اجتماعی
%D 2006

[Download]