سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2006-05-24

عنوان : ( نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان )

نویسندگان: بهروز مهرام , پرویز ساکتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان

کلمات کلیدی

, امید به آینده, برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006187,
author = {مهرام, بهروز and پرویز ساکتی},
title = {نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان},
booktitle = {سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {امید به آینده، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان
%A مهرام, بهروز
%A پرویز ساکتی
%J سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
%D 2006

[Download]