دانشجو، مشارکت و دانشگاه , 2007-05-24

عنوان : ( نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان

کلمات کلیدی

نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006188,
author = {مهرام, بهروز},
title = {نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان},
booktitle = {دانشجو، مشارکت و دانشگاه},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان
%A مهرام, بهروز
%J دانشجو، مشارکت و دانشگاه
%D 2007

[Download]