ناجا و نظارت همگانی , 2007-11-21

عنوان : ( نهادینه سازی فرایند نظارت همگانی در جامعه )

نویسندگان: بهروز مهرام , بتول نبی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نهادینه سازی فرایند نظارت همگانی در جامعه

کلمات کلیدی

, پلیس, کتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006189,
author = {مهرام, بهروز and بتول نبی زاده},
title = {نهادینه سازی فرایند نظارت همگانی در جامعه},
booktitle = {ناجا و نظارت همگانی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلیس، کتاب درسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نهادینه سازی فرایند نظارت همگانی در جامعه
%A مهرام, بهروز
%A بتول نبی زاده
%J ناجا و نظارت همگانی
%D 2007

[Download]