فناوری آموزشی در عصر ارتباطات و اطلاعات , 2008-04-10

عنوان : ( جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006190,
author = {مهرام, بهروز},
title = {جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی},
booktitle = {فناوری آموزشی در عصر ارتباطات و اطلاعات},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {آموزش،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی
%A مهرام, بهروز
%J فناوری آموزشی در عصر ارتباطات و اطلاعات
%D 2008

[Download]