علوم انسانی و سلامت , 2007-11-27

عنوان : ( مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف

کلمات کلیدی

مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006191,
author = {مهرام, بهروز},
title = {مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف},
booktitle = {علوم انسانی و سلامت},
year = {2007},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف
%A مهرام, بهروز
%J علوم انسانی و سلامت
%D 2007

[Download]