دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2008-11-16

عنوان : ( بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت )

نویسندگان: حمیدرضا عزت پور , سیدعبدالکریم سجادی , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فولاد ابزار سردکار K310 یکی از فولادهای مهم و جدید در ساخت غلتکهای نورد سرد می‌باشد. تاکنون کارهای تحقیقاتی زیادی روی این فولاد انجام نشده و در نتیجه اطلاعات چندانی در باره این فولاد منتشر نگردیده است. هدف این تحقیق بررسی رفتار تغییرفرم این آلیاژ در دماهای بالا و مطالعه میزان تاثیر عواملی چون دما روی این رفتار و نیز تبلور مجدد آن می‌باشد. به این منظور، آزمایش فشار داغ پیوسته در محدوده دمایی 1100-900 درجه سانتیگراد و نرخ کرنش 01/0 انجام شد. همچنین سختی سنجی پس از تغییرفرم و کوینچ روی نمونه‌ها انجام گرفت. مطالعات ریزساختاری به کمک میکروسکوپهای نوری و الکترونی SEM نیز جهت مطالعه پدیده تبلور مجدد صورت پذیرفت. بر اساس آنالیز نموداری، وابستگی تنش پیک، تنش حالت پایدار، کرنش پیک و تبلور مجدد دینامیکی به دما تعیین شد. همچنین مشخص گردید تابع مرتبط کننده تنش، نرخ کرنش و دما، به طور اساسی از تابع Sinh تبعیت می‌کند. آنالیز نموداری نشان داد، با افزایش دما، میزان نزول نمودار (کاهش تنش) بعد از تنش پیک تا تنش حالت پایدار افزایش می یابد. همچنین نتایج میکروساختاری نشان داد که در اثر افزایش دما، اندازه دانه در پایان تغییرفرم، نسبت به قبل از تغییرفرم، در محدوه دمایی ذکر شده ریزتر بوده و کاربیدهای مرزدانه‌ای در ریزساختار مشاهده نشده‌اند. نتایج سختی نیز بیانگر این مساله بود که با افزایش دما، مقدار سختی نمونه‌ها کاهش یافته به عبارتی افزایش درصد تبلور مجدد دینامیکی با افزایش دما اتفاق افتاده است.

کلمات کلیدی

, فولاد ابزار, K310, تغییر فرم داغ, دما, نرخ کرنش, تبلور مجدد دینامیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006194,
author = {عزت پور, حمیدرضا and سجادی, سیدعبدالکریم and حدادسبزوار, محسن},
title = {بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت},
booktitle = {دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {فولاد ابزار، K310، تغییر فرم داغ، دما، نرخ کرنش، تبلور مجدد دینامیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت
%A عزت پور, حمیدرضا
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A حدادسبزوار, محسن
%J دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2008

[Download]