دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2008-11-16

عنوان : ( بررسی پارامترهای آسیاکاری بر تولید پودر نانو ساختار Ni3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی )

نویسندگان: مریم عباسی , سیدعبدالکریم سجادی , مازیار عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بین فلزی پایه نیکل و آلومینیوم به علت استحکام کششی زیاد، دانسیته پایین، مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی خوب در دماهای بالا بسیار مورد توجه اند، از طرفی کاهش اندازه دانه در حد نانومتر باعث بهبود چشم گیری در خواص مکانیکی مواد می شود. در این مقاله از روش آلیاژسازی مکانیکی جهت تولید پودر نانومتر Ni3Al استفاده شده است، به این منظور پودر عناصر آلومینیوم و نیکل با ترکیب Ni75Al25 در یک آسیاب ماهواره ای با شرایط متفاوت آلیاژسازی مکانیکی شد. تغییرات ساختاری ذرات پودر به وسیله دیفراکتومتر اشعه ایکس(XRD) درمدت زمان های بین 1 تا 55 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اثر زمان آلیاژسازی و نوع اتمسفر محیط بر روی ویژگی های ساختاری مانند نوع ساختار، اندازه کریستالی، عیوب شبکه ای و... مورد مطالعه قرار گرفت.مشخص گردید که در ابتدای زمان آلیاژسازی، محلول جامد Ni(Al) تشکیل می شود که با افزایش زمان آلیاژسازی ترکیب بین فلزی Ni3Al با ساختار نانو کریستال مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی : آلیاژسازی مکانیکی, ترکیبات بین فلزی, Ni3Al, پراش پرتو ایکس, زمان آسیابکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006197,
author = {مریم عباسی and سجادی, سیدعبدالکریم and مازیار عباسی},
title = {بررسی پارامترهای آسیاکاری بر تولید پودر نانو ساختار Ni3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی : آلیاژسازی مکانیکی، ترکیبات بین فلزی، Ni3Al، پراش پرتو ایکس،زمان آسیابکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای آسیاکاری بر تولید پودر نانو ساختار Ni3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی
%A مریم عباسی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A مازیار عباسی
%J دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2008

[Download]