دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2008-11-16

عنوان : ( تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف )

نویسندگان: مریم عباسی , مازیار عباسی , سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف

کلمات کلیدی

تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006198,
author = {مریم عباسی and مازیار عباسی and سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف},
booktitle = {دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف
%A مریم عباسی
%A مازیار عباسی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2008

[Download]