دانش و توسعه, سال (1995-2) , صفحات (31-57)

عنوان : ( نظری اجمالی بر روند توسعه صنعت در استان خراسان )

نویسندگان: ابوالفضل قدیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بطور کلی درآمد توسعه اقتصادی می تواند دودسته نیروهای قالب را بعنوان عوامل بررشد برشمارد

کلمات کلیدی

, نوع صنعت , توسعه , استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006208,
author = {قدیری مقدم, ابوالفضل},
title = {نظری اجمالی بر روند توسعه صنعت در استان خراسان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1995},
month = {February},
issn = {2008-1456},
pages = {31--57},
numpages = {26},
keywords = {نوع صنعت ، توسعه ، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظری اجمالی بر روند توسعه صنعت در استان خراسان
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1995

[Download]