هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران , 2004-10-29

عنوان : ( سیاست مالیاتی کشورهای در حال توسعه )

نویسندگان: ابوالفضل قدیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

tax is the only way of the financial resource of every government

مالیات تنها وسیله عملی کسب درآمد برای تامین مالی مخارج دولت است .

کلمات کلیدی

, سیاست مالیاتی کشورهای در حال توسعه , توزیع درآمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006211,
author = {قدیری مقدم, ابوالفضل},
title = {سیاست مالیاتی کشورهای در حال توسعه},
booktitle = {هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیاست مالیاتی کشورهای در حال توسعه ، توزیع درآمد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیاست مالیاتی کشورهای در حال توسعه
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%J هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران
%D 2004

[Download]