چهارمین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان , 2003-01-28

عنوان : ( درآمدی بر حسابداری دولتی در ایران ، ضعفها و قوتها )

نویسندگان: ابوالفضل قدیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

even now a days with the extend of advanced governmental accounting which could not assure a government by the accountability and auditing .

حسابداری دولتی حتی زمانیکه به آخرین مرحله از تکامل برسد نمیتواند تضمینی برای یک دولت خوب باشد

کلمات کلیدی

, درآمدی بر حسابداری دولتی , ضعفها و قوتها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006217,
author = {قدیری مقدم, ابوالفضل},
title = {درآمدی بر حسابداری دولتی در ایران ، ضعفها و قوتها},
booktitle = {چهارمین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان},
year = {2003},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {درآمدی بر حسابداری دولتی ، ضعفها و قوتها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T درآمدی بر حسابداری دولتی در ایران ، ضعفها و قوتها
%A قدیری مقدم, ابوالفضل
%J چهارمین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان
%D 2003

[Download]