تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (1997-2)

عنوان : ( یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی )

نویسندگان: بهروز مهرام ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی

کلمات کلیدی

یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006225,
author = {مهرام, بهروز},
title = {یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1997},
month = {February},
issn = {1735-1596},
keywords = {یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یادگیری در حد تسلط:شیوه ای اصولی در آموزش ابتدایی
%A مهرام, بهروز
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1997

[Download]