پژوهش های جغرافیایی, شماره (64), سال (2008-9) , صفحات (137-155)

عنوان : ( ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی )

نویسندگان: سیدرضا حسین زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به منظور آگاهی دانشجویان و محققین ژئومورفولوژی از وضعیت این علم در ایران پس از انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده آن تهیه گردیده است . به همین بهانه در ابتدای مقاله قلمروهای مختلف علم ژئومورفولوژی با رعایت قدمت تایخی مورد توجه قرار گرفته تا خوانندگان عزیز با اطلاعات کامل تری جایگاه ژئومورفولوژی در ایران را مرور نمایند . نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که طی 25 ساله اخیر عمدتاً مطالعات ژئومورفولوژی در ایران متوجه چهار موضوع ژئومورفولوژی عمومی ، ساختمانی ، رودخانه ای و حرکات دامنه ای بوده است . در مقابل موضوعاتی نظیر تخریب و هوازدگی ، فرایندهای بادی ، ساحلی ، یخچالی و ژئومورفولوژی کاربردی چندان مورد توجه قرار نگرفته است . گرچه نتایج این مقاله بیان کننده طلوع مجدد ژئومورفولوژی بعد از انقلاب اسلامی است لیکن تا رسیدن به یک وضعیت قابل قبول هنوز راهی دراز در پیش است.

کلمات کلیدی

, ژئومورفولوژی , تاریخچه , پیشینه ژئومورفولوژی ایران , پیشرفت ژئومورفولوژی در ایران , انتشارات ژئومورفولوژی , ژئومورفولوژی و طرحهای تحقیقاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006232,
author = {حسین زاده, سیدرضا},
title = {ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2008},
number = {64},
month = {September},
issn = {1026-6836},
pages = {137--155},
numpages = {18},
keywords = {ژئومورفولوژی ، تاریخچه ، پیشینه ژئومورفولوژی ایران ، پیشرفت ژئومورفولوژی در ایران ، انتشارات ژئومورفولوژی ، ژئومورفولوژی و طرحهای تحقیقاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
%A حسین زاده, سیدرضا
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2008

[Download]