دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , گلنوش گل کار , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو

کلمات کلیدی

, بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC, Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006235,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and گل کار, گلنوش and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو},
booktitle = {دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مثر بر زمان و دمای احتراق کامپوزیتTiC- Al2O3 تولید شده به روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A گل کار, گلنوش
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2008

[Download]