دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2008-11-12

عنوان : ( استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوکامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن با کمک روش تاگوچی )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , سیدعبدالکریم سجادی , عطا الله کامیابی گل , هنرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نانوکامپوزیت NiO-SiO2 با استفاده از آلکوکسید های هگزا هیدرات نیترات نیکل (Ni(NO3)2.6H2O) و تترا اتیل ارتوسیلیکات (TEOS) و بوسیله فرآیند سل-ژل سنتز شده است. آنالیز های XRD انجام شده مؤید تشکیل این نانوکامپوزیت می باشند. بدلیل وجود پارامترهای موثر فراوان مانند pH، نسبت الکل/آب/TEOS، نسبت سیلیسیوم/نیکل و غیره بر روی زمان ژل شدن محلول، از روش بهینه سازی تاگوچی برای تعیین درصد تاثیر (%) و مقادیر بهینه هر کدام از عوامل استفاده شده است. بر اساس نتیجه روش تاگوچی، در ابتدا pH محلول (68.76%) و سپس نسبت اتمی Si/Ni (12.95%) بیشترین تاثیر را روی کاهش زمان ژل شدن داشتند. همچنین، پارامتر نسبت الکل/TEOS کمترین تاثیر را دارا بود. نانوکامپوزیت حاصل بصورت اکسیدی کاربرد صنعتی نداشته و باید اکسید نیکل به نیکل فلزی احیاء شود؛ لذا این نانوکامپوزیت در سه دما و دو زمان مختلف احیاء شده و پودر حاصل با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) با یکدیگر مقایسه شده اند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت, سل-ژل, آلیاژ نیکل, احیاء, تاگوچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006237,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and سجادی, سیدعبدالکریم and کامیابی گل, عطا الله and هنرور},
title = {استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوکامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن با کمک روش تاگوچی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت، سل-ژل، آلیاژ نیکل، احیاء، تاگوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوکامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن با کمک روش تاگوچی
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A کامیابی گل, عطا الله
%A هنرور
%J دوازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2008

[Download]