همایش ملی مهندسی متالورژی , 2008-11-12

عنوان : ( بررسی رفتار خود تمیزکنندگی TiO2 )

نویسندگان: سیدمجتبی زبرجد , ایمان رؤفیان , سیدعبدالکریم سجادی , نسرین ساسانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

111

کلمات کلیدی

111
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006238,
author = {زبرجد, سیدمجتبی and رؤفیان, ایمان and سجادی, سیدعبدالکریم and ساسانی, نسرین},
title = {بررسی رفتار خود تمیزکنندگی TiO2},
booktitle = {همایش ملی مهندسی متالورژی},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {111},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار خود تمیزکنندگی TiO2
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A رؤفیان, ایمان
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%A ساسانی, نسرین
%J همایش ملی مهندسی متالورژی
%D 2008

[Download]