مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2008-8) , صفحات (73-87)

عنوان : ( تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس )

نویسندگان: آمنه عالی , سیدامیر امین یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت کلاس متغیری کلیدی در ایجاد جو مطلوب برای آموزش و یادگیری دانش آموزان به شمار می آید. سبک های مدیریت کلاس شامل مداخله گر، غیر مداخله گر و تعاملی مورد بررسی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006247,
author = {عالی, آمنه and امین یزدی, سیدامیر},
title = {تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2008},
month = {August},
issn = {1608-2842},
pages = {73--87},
numpages = {14},
keywords = {تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس
%A عالی, آمنه
%A امین یزدی, سیدامیر
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2008

[Download]