تازه های علوم شناختی, سال (2006-6) , صفحات (31-38)

عنوان : ( رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی )

نویسندگان: ایران ذرراتی , سیدامیر امین یزدی , دکتر پرویزآزاد فلاح ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و هوش هیجانی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006250,
author = {ذرراتی, ایران and امین یزدی, سیدامیر and دکتر پرویزآزاد فلاح},
title = {رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2006},
month = {June},
issn = {1561-4174},
pages = {31--38},
numpages = {7},
keywords = {attachment},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی
%A ذرراتی, ایران
%A امین یزدی, سیدامیر
%A دکتر پرویزآزاد فلاح
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2006

[Download]