دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران , 2006-05-09

عنوان : ( نقش درک گفتگویی در استدلال تئوری ذهن )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به ارایه یافته های تحقیق پیرامون نقش اهمیت درک گفتگویی در آزمون های تئوری ذهن پرداخته شد

کلمات کلیدی

تئوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006254,
author = {امین یزدی, سیدامیر},
title = {نقش درک گفتگویی در استدلال تئوری ذهن},
booktitle = {دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تئوری ذهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش درک گفتگویی در استدلال تئوری ذهن
%A امین یزدی, سیدامیر
%J دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران
%D 2006

[Download]