همایش معنی شناسی و کاربرد شناسی , 2009-06-10

عنوان : ( رابطه زبان و تفکر اجتماعی )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به ارایه نتایج تحقیق پیرامون چگونگی ارتباط بین زبان و تئوری ذهن پرداخته شد

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006255,
author = {امین یزدی, سیدامیر},
title = {رابطه زبان و تفکر اجتماعی},
booktitle = {همایش معنی شناسی و کاربرد شناسی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زبان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه زبان و تفکر اجتماعی
%A امین یزدی, سیدامیر
%J همایش معنی شناسی و کاربرد شناسی
%D 2009

[Download]