سمینار زبان ، سیستم عصبی و هوش مصنوعی , 2009-06-10

عنوان : ( درک کودکان از علیت روانی )

نویسندگان: سیدامیر امین یزدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علیت روانی به عنوان طرحواره ای که در طول رشد ساخته می شود مطرح و از منظر روانشناسی تحولی به چگونگی تکوین آن در کودکان پرداخته شد

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006256,
author = {امین یزدی, سیدامیر},
title = {درک کودکان از علیت روانی},
booktitle = {سمینار زبان ، سیستم عصبی و هوش مصنوعی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T درک کودکان از علیت روانی
%A امین یزدی, سیدامیر
%J سمینار زبان ، سیستم عصبی و هوش مصنوعی
%D 2009

[Download]