اطلاعات سیاسی_اقتصادی, دوره (252), سال (2008-8)

عنوان : ( جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس )

نویسندگان: حمید شایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر چند در سکونت گزینی و پراکندگی جمعیت،عوامل طبیعی نقش برجسته دارد ولی دگرگونیهای شگرف در این زمینه بیشتر از سیاستهای دولتها مایه گرفته است.با ....

کلمات کلیدی

, کشاورزی, توسعه, سرخس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006281,
author = {شایان, حمید},
title = {جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2008},
volume = {252},
month = {August},
issn = {4796-0001},
keywords = {کشاورزی،توسعه، سرخس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس
%A شایان, حمید
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2008

[Download]