الهیات و حقوق, دوره (5), شماره (18), سال (2006-3) , صفحات (125-151)

عنوان : ( اخلاق و نسبیت )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله ارتباط احکام اخلاقی با واقعیت از مسائل مهم فلسفه اخلاق است. گروهی که اکثریت فیلسوفان اخلاق مغرب زمین را تشکیل می دهند، به نفی آن پرداخته و در مقال گروهی نیز آن را پذیرفته اند. در این نوشتار با مطرح نمودن انتقادها و پیامدهای نادرست نفی رابطه اخلاق و واقعیت بر ارتباط آن دو تاکیده شده است..

کلمات کلیدی

واقعیت اخلاقی ؛ نسبیت ؛ هدف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006290,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {اخلاق و نسبیت},
journal = {الهیات و حقوق},
year = {2006},
volume = {5},
number = {18},
month = {March},
issn = {1608-2370},
pages = {125--151},
numpages = {26},
keywords = {واقعیت اخلاقی ؛ نسبیت ؛ هدف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخلاق و نسبیت
%A حسینی, سیدمرتضی
%J الهیات و حقوق
%@ 1608-2370
%D 2006

[Download]