مطالعات اسلامی, شماره (12), سال (2004-7) , صفحات (9-56)

عنوان : ( تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از جدیدترین دستگاههای فکری و فلسفی که اکنون در مغرب‌زمین گسترش یافته است «فلسفه تحلیلی» یا «فلسفه تحلیل زبانی» است. این نظام که با تحلیل برخی از گزاره‌های معرفتی بشر آغاز شده، اکنون تا مهم‌ترین گزاره‌های ساختاری فکر و فهم بشر، گسترش یافته است. مهم‌ترین رویکرد این نظام، تحلیل زبان برای تبیین بازنمود واقع است که در واقع، نخستین نقش و وظیفه فیلسوف نیز به شمار می‌رود. در این نوشتار مهم‌ترین مباحث این فلسفه و سیر تاریخی آن مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

, فلسفه تحلیلی, تحلیل زبان, گزاره‌های عدمی, کلی, راسل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006292,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2004},
number = {12},
month = {July},
issn = {1010-4992},
pages = {9--56},
numpages = {47},
keywords = {فلسفه تحلیلی، تحلیل زبان، گزاره‌های عدمی، کلی، راسل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فلسفی و فلسفه تحلیلی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2004

[Download]