مطالعات اسلامی, سال (2001-1)

عنوان : ( معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به معرفی پوزیتیویسم منطقی و آراء آنها در باب گزاره های دینی پرداخته است

کلمات کلیدی

, پوزیتیویسم, حلق وین, اثبات پذیری, تایید پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006293,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2001},
month = {January},
issn = {1010-4992},
keywords = {پوزیتیویسم- حلق وین- اثبات پذیری- تایید پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و نقد پوزیتیویسم منطقی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2001

[Download]